Laatste nieuws

Koopcontract bij aanschaf hond voorkomt ellende

19 Maart 2023

Bron: www.hondenbescherming.nl

Als u een hond koopt, is het goed om te vragen naar een koopcontract. Daarin leggen u en de verkoper onder meer vast onder welke voorwaarden u de hond koopt. Als er onverhoopt iets mis is met de hond, biedt het koopcontract houvast. Een goed opgesteld contract dat de rechten en plichten van fokker en koper eerlijk verdeelt, voorkomt onduidelijkheden en geruzie waar niemand, ook de hond niet, bij gebaat is.

Checklist koopcontract

Onderstaand een aantal zaken die handig zijn om in een koopcontract op te nemen:

 • Gegevens van de koper (naam, adres, nummer van paspoort of rijbewijs).
 • Gegevens van de verkoper (naam, adres, nummer van paspoort of rijbewijs of registratienummer indien hij onder het Honden- en Kattenbesluit valt).
 • Informatie over de identiteit van de hond en de ouderdieren: geboortedatum, tatoeage- of chipnummer; eventueel het stamboomnummer.
 • Het aankoopbedrag.
 • De datum waarop de hond wordt afgehaald (wettelijk minstens zeven weken na de geboorte).
 • Het adres waar de stamboom heen moet.
 • Wat er moet gebeuren als de hond onverhoopt komt te overlijden voordat hij is afgeleverd.
 • De verwachtingen van de koper en de kennisneming van de verkoper daarvan. En bepalingen met betrekking tot gezondheid en mogelijk aangeboren gebreken.
 • Gegevens over entingen (parvo en hondenziekte) en over ontworming.
 • Verklaringen over de gegevens (testuitslagen) waar de koper door de verkoper van op de hoogte is gesteld.
 • Een verklaring dat de hond geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft – of, wanneer hij die wel heeft, welke dat zijn.
 • De verplichtingen van de koper om binnen een bepaalde termijn de hond door een dierenarts te laten onderzoeken.
 • Aansprakelijkheidsregeling voor erfelijke afwijkingen die zich later manifesteren, met teruggave van maximaal de aankoopsom.
 • Regeling voor het geval de hond binnen een bepaalde periode onverwacht komt te overlijden.
 • Teruggave-regeling.
 • Zonder teruggave: schadevergoedingsregeling.
 • Verplichting om eerst de fokker op de hoogte te stellen al er iets aan de hand is.

Een koopcontract is niet meer dan een stuk papier waarin informatie en afspraken over de aankoop van een hond schriftelijk worden vastgelegd. Als het goed is, verdwijnt het papier in een la. Als het misgaat kunt u er echter wel op terugvallen. Een koopcontract garandeert niet dat de hond gezond is, maar geeft zowel de fokker als de koper meer houvast bij problemen. Zorg dus voor een koopcontract en check het contract goed (ook de kleine lettertjes!) voor u het tekent.


Terug naar overzicht
Koopcontract bij aanschaf hond voorkomt ellende