Jachtmeldingen

Introductie

31 December 2023

Berichten, aankondigen van (veld)wedstrijden, wetenswaardigheden gerelateerd aan de jacht en interessant voor Cocker Spaniels worden hier vermeld.

CSC is een rasvereniging, die een officiële licentie heeft om wedstrijden te organiseren. De drie Nederlandse spanielverenigingen (ESSCN, WSSN, CSC) zijn verenigd in Jachtcommissie SUN. Deze commissie is het uitvoeringsorgaan en organiseert wedstrijden onder de vleugels van Orweja, een samenwerking tussen de Raad van Beheer en de Jagersvereniging.

Wisselbeker uitgereikt tijdens de SWT Lommel 10 juni 2023

10 Juli 2023

Het bestuur had besloten een nieuwe prijs in het leven te roepen voor de beste Cocker van de Spaniël Working Test.
Lea Bogers van de Tripols kennel heeft één van haar vele prijzen, voor onder andere de beste show Cocker in de vorm van een plaquette met koperen Cockerkop, speciaal hiervoor ter beschikking gesteld.

Op zaterdag 10 juni 2023 vonden de laatste SWT proeven plaats te Lommel in België, georganiseerd door de Jachtcommissie SUN. De keurmeester Jan Luijendijk gaf aan in zijn speech bij de prijsuitreiking dat er een goede lichting jonge Cockers aan lijkt te komen. Bij de starters hebben de Cockers goed gepresteerd. Dat geeft hoop op de toekomst na een paar mindere jaren. Ik had de eer om namens de Cocker Spaniël Club deze mooie wisselprijs uit te reiken aan de eigenaar van de Cocker met de hoogste score.

Carolien Suselbeek van harte gefeliciteerd!
Wij zijn trots op je en nog meer natuurlijk op je Cocker Derrycullen Gaugin.
Het was een bijzondere en leerzame ervaring om deze dag te mogen bijwonen.
Bijzonder gezellig waar de sportiviteit hoog in het vaandel stond.

Hartelijk dank Jachtcommissie SUN voor de gastvrijheid!

Tijdens de SWT - Spaniel Working Test - 10 juni 2023
in Lommel (B) werd de Cocker Spaniel wisselbeker uitgereikt aan:

Carolien Suselbeek met haar working cocker "Derrycullen Gaugin"

Carolien Van harte gefeliciteerd !!!

 

Aanvraag kwalificatiekaart MyOrweja

03 Juli 2023

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshondenverklaring nodig,
Welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer.
De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd heeft behaald.

De kaarten worden op aanvraag van de eigenaar verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschaps-veldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden in Nederland.

U kunt een ORWEJA-kwalificatiekaart  per e-mail aanvragen bij het secretariaat ORWEJA onder vermelding van naam hond, ras, NSHB en chipnummer, behaalde kwalificatie (incl. datum en plaats) en naam keurmeester en het adres waar de kaart naar toe moet worden gestuurd.
Tegelijkertijd dient u €5 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden ovv kwalificatiekaart.
Zodra dit bedrag is bijgeschreven zal de kaart naar u worden verstuurd.

u kunt dan via Raad van Beheer  de activiteiten agenda raadplegen om een internationale show te kiezen waar u met uw Cocker in de gebruikersklasse kunt lopen.

 

Werkkampioen

03 Juli 2023

De titel Nederlands Werkkampioen wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland toegekend
aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits
a. de prijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen en de hond ten tijde van het behalen van de laatste prijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt,
b. de hond op een Tentoonstelling of Kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement
op een leeftijd van ten minste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald, en
c. is voldaan aan de voor het betreffende Ras in een door de commissie vastgesteld reglement opgenomen bijzondere voorwaarden.

De titel Internationaal Werkkampioen wordt door de FCI  toegekend aan de hond die
a)
twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) heeft behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen,
b)
 en de hond op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” heeft behaald.