Vacatures


In het najaar houdt de Cocker Spaniel Club haar algemene ledenvergadering. In deze jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het bestuur, de penningmeester, het financieel jaarverslag. De kascommissie controleert dit verslag.

Wat doet de kascommissie?
De kascommissie controleert het financieel jaarverslag, welke voor de controle wordt toegezonden.

Waar kijkt de kascommissie naar?
De kascommissie zal in haar onderzoek meestal naar de volgende zaken kijken.

• Het financieel verslag. Is de financiële informatie correct, volledig en actueel?

• De naleving van wettelijke en andere bepalingen. Zijn alle wettelijke bepalingen en verplichtingen nageleefd? Denk bijvoorbeeld aan het afdragen van belastingen en sociale lasten.

• Risico’s voor de vereniging. De kascommissie heeft inzicht in de gehele administratie en kan dus evt. risico’s signaleren.

Wie zitten er in de kascommissie?
Aan de samenstelling van de kascommissie worden niet veel eisen gesteld. Het enige wat wettelijk is geregeld, is dat de kascommissie moet bestaan uit ten minste twee personen die niet in het bestuur van de organisatie zitten. Deze twee personen moeten wel lid zijn van de Cocker Spaniël Club.

Financiële kennis
De kascommissie neemt het financieel verslag door met de penningmeester. Tevens worden saldi gecontroleerd; steekproeven uitgevoerd en geeft de penningmeester een toelichting op het voeren van de administratie. Financiële kennis is niet noodzakelijk.

Benoeming
Alleen de algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid om de leden van de kascommissie te benoemen.

Benodigde tijd
De controle vindt plaats op de dag van de algemene vergadering op betreffende locatie. Hierbij moet men rekenen op ongeveer een uur, dat er daadwerkelijk controle plaatsvindt.

Aanmelden
We zijn nog op zoek naar een (tweede) lid voor de kascommissie. Wil je je hiervoor opgeven meld je dan bij de secretaris

De Cocker Spaniel Club zoekt leden voor de geschillencommissie

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms misverstanden, meningsverschillen en in een enkel geval hoog oplopende conflicten. Om erger te voorkomen geeft het huishoudelijk reglement van de CockerSpanielClub aan hoe je zulke situaties zorgvuldig kunt aanpakken. Als het geschil ondanks inzet van alle betrokkenen en bemiddelaars blijft bestaan, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. Verbonden zijn aan de Geschillencommissie betekent dus een bijdrage leveren aan rechtvaardige uitspraken. We zoeken één of twee nieuwe leden die vaardig zijn met de pen en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de club met name ten aanzien van het fokbeleid.

Wat houdt het werk als lid van de geschillencommissie in?

Het werken voor de Geschillencommissie is een taak die je goed in je eigen tijd kunt inplannen. Wanneer er geschillen door leden worden ingebracht dienen deze onafhankelijk te worden beoordeeld door de geschillencommissie. Als lid van de geschillencommissie draag je zorg voor de behandeling van aangebrachte geschillen. Je beoordeelt de daarvoor aangeleverde stukken en analyseert hierbij alle aspecten van het geschil. Je schrijft (concept)uitspraken die vanuit empathie gemotiveerd zijn en in heldere, begrijpelijke taal onbetwistbaar zijn opgeschreven.

Aanmelden klik hier
Heel graag. Dat kan bij het secretariaat via email secretaris

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met ons, leuke activiteiten willen gaan organiseren.

Denken aan onder andere :
Wandelingen 
Clubdag cq familiedag voor de CSC
Fokgeschiktheidskeuring
Jacht veldwedstrijden 
Spaniël working testen enzovoorts....

Neem gerust contact op met ons secretariaat voor meer info.

We zijn op zoek naar enthousiaste leden, die in onze redactie voor ons clubblad willen plaats nemen.

Neem gerust contact op met ons secretariaat voor meer info.