Organisatie

Bestuursleden

Hanna Noteboom

Voorzitter

Ria Icking

Secretaris - ledenadministratie

Marianne Krediet

Bestuurslid

vacant

Penningmeester
.

Jachtcommissie

Marianne Krediet

bestuursvertegenwoordiger

Ilja Smit

Jachtcommissie
.

Geschillencommissie

Hanna Noteboom

bestuursvertegenwoordiger

Redactie

Marianne Krediet

Webmaster

Marianne Coppelmans

Webmaster - redactie

Fokkerscommissie

Mardi Houwer-Jansen

lid fokkerscommissie

Lea Bogers- Dam

Adviseur Fokkerszaken
.

Wetenschap en onderzoek

Ria Icking

bestuursvertegenwoordiger
.

Luc van der Wal

lid commissie Wetenschap en Onderzoek

Kascontrole commissie

Ruud Mols

lid kascontrolecommissie

Luc van der Wal

lid kascontrolecommissie