Laatste nieuws

Onderzoek hartziekte DCM bij Engelse Cocker Spaniëls

01 November 2022

Onderzoek hartziekte DCM bij Engelse Cocker Spaniëls – stand van zaken

Door Luc van der Wal

 Het onderzoek naar DCM waar we mee bezig zijn loopt nog steeds.

Je zou willen dat het sneller gaat, maar de praktijk is weerbarstig en ook de beperkingen door de corona-pandemie waren een flinke belemmering. Zoals bekend begon het in 2019 met een melding aan onze rasvereniging van een aantal gevallen van DCM bij honden die verwant waren. De commissie Wetenschap en Onderzoek (commissie W&O) is daarmee aan het werk gegaan en toen bleek dat al bekende oudere gevallen daaraan gekoppeld konden worden. We vonden zo een lijn over meerdere generaties die aanwijzingen gaf hoe het zou kunnen overerven. Samen met het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht is toen een plan opgesteld om een achterliggende DNA-afwijking op te sporen.

Doel van ons onderzoek is natuurlijk het vinden van de oorzaak van deze ziekte.

Meer nog is het doel dat er een DNA-test kan worden ontwikkeld waarmee we de ziekte DCM bij komende generaties cocker spaniëls kunnen voorkomen.

Na het opzetten van een onderzoeksplan zijn er twee dingen gedaan die veel tijd vroegen.

Ten eerste honden vinden die de ziekte hadden en daar een DNA-monster afnemen. Omdat ziektegevallen vaak niet bij de rasverenigingen worden gemeld kostte dat veel tijd. Ook omdat de honden vaak nog maar kort leven nadat de diagnose is gesteld. Ten tweede het benodigde geld vinden voor het onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Voor wat nodig is moet je denken aan enige tienduizenden euro’s. Er zijn fondsen die tot doel hebben om zulk onderzoek te betalen en gelukkig hebben we er één gevonden die dat voor dit onderzoek bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht doet.

Fase 1 DNA vergelijken op zoek naar een erfelijke oorzaak

In 2021 waren we zover, er was geld voor het onderzoek en we hadden voldoende ziektegevallen[1] verzameld. Van die ziektegevallen is een uitdraai gemaakt van het gehele DNA en dat is ook gedaan van vier gezonde Engels cocker spaniëls. Dat levert miljoenen getallen op. Ziek en gezond zijn met elkaar vergeleken en uit die miljoenen getallen zijn een paar duizend verschillen naar voren gekomen. Op het ogenblijk loopt in Utrecht het onderzoek of onder die duizenden verschillen de erfelijke oorzaak voor DCM zit.

Fase 2 verzamelen van DNA monsters

Inmiddels is de commissie W&O begonnen met de volgende fase van het onderzoek. Dat is het verzamelen van DNA-monsters van honderd willekeurige Engelse cocker spaniëls om daarmee straks de resultaten van de eerste fase te controleren. Dat moeten honden zijn waarvan uiteraard de stamboom bekend is. Honden helemaal zonder verwantschap met DCM-gevallen en honden waarvan juist wel verwantschap met DCM-gevallen bekend is. Voor die honderd cockers hebben we allebei nodig. Deze DNA-monsters worden door commissielid Luc van der Wal met een swab afgenomen uit het wangslijmvlies.

Deelnemers gevraagd

Om dat aantal bij elkaar te krijgen is in de laatste Algemene Ledenvergadering besloten om bij verenigings-bijeenkomsten, zoals de familiedagen, deelnemers om hun medewerking te vragen. Wil je meedoen, maar kan je niet naar de familiedag komen? De afname kan ook gedaan worden via een aparte afspraak, neem hiervoor contact op met de commissie W&O.

De individuele uitkomsten van een hond worden alleen met de eigenaar gedeeld.

Ook voor de samenwerking met Utrecht is voorwaarde dat gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze afspraken met de eigenaar worden schriftelijk vastgelegd.

Daarnaast is het nog steeds belangrijk dat nieuwe gevallen van DCM gemeld worden. In overleg met de eigenaren kan dan bekeken worden of gegevens van hun hond voor het onderzoek van belang zijn. Door mee te werken met de swabs of met het tijdig melden van nieuwe gevallen kunt u het onderzoek onder de Engelse cocker spaniëls geweldig helpen.

[1] Gezien de start van het onderzoek en de gemelde ziektegevallen, beperkt het onderzoek zich vooralsnog tot de showlijnen van de Engelse cocker spaniëls.


Terug naar overzicht
Onderzoek hartziekte DCM bij Engelse Cocker Spaniëls