Laatste nieuws

Jachtcommissie SUN

21 Februari 2022

De samenwerking tussen de vereniging Jachtcommissie SUN en de vereniging CockerSpanielClub is nu officieel. Op 4 februari 2022 is de samenwerkingsovereenkomst door beide partijen ondertekend. Hiermee is de CockerSpanielClub toegetreden tot het samenwerkingsverband Jachtcommissie SUN voor het organiseren van o.a. veldwedstrijden, SWT’s en Certificaatdagen. Het bestuur van de CSC is er trots op dat deze samenwerking tot stand is gekomen en dat hierdoor naast de Engelse Springer Spaniels en de Welsh Springer Spaniels nu ook weer de Engelse Cocker Spaniels zijn vertegenwoordigd in de jachtcommissie SUN.

De Commissie Jachthonden heeft de aanvraag voor de status van Veldwerk Organiserende Vereniging (VWOV) voor de CockerSpanielClub (CSC) in haar vergadering van 28 januari 2021 goedgekeurd.

Het bestuur van de CSC vindt het van belang dat de ras specifieke eigenschappen van de Engelse Cocker Spaniel met betrekking tot het jagen in stand worden gehouden. De rasvereniging wil actief bezig zijn met jachtactiviteiten. Hiermee stimuleren wij de instandhouding van de jachtlijn, motiveren wij onze leden met hun hond(en) op dit gebied actief bezig te zijn en komen wij tegemoet aan de vraag van onze leden (en niet – leden) de beoefening van de jacht als rasvereniging van de Engelse Cocker Spaniel te vertegenwoordigen.

Een vereniging met de VWOV status heeft automatisch zitting in de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) van Orweja. De JWR is een beleidscommissie van Orweja.

Met ingang van medio september 2021 heeft de CockerSpanielClub een jachtcommissie ingesteld. De jachtcommissie CSC bestaat uit twee commissieleden die kennis hebben van jachtzaken. De jachtcommissie CSC adviseert het bestuur van de CockerSpanielClub en organiseert in samenwerking met de jachtcommissie SUN (https://jachtcommissiesun.nl/) o.a. veldwedstrijden als bedoeld in het Algemeen Veldwedstrijd Reglement. Tevens helpt de jachtcommissie CSC mee met het organiseren van Certificaatdagen.

Zie verder bij commissies onder Clubinfo.


Terug naar overzicht
Jachtcommissie SUN