Welkom bij de CockerSpanielClub

Leuk dat u de website van de Cocker Spaniel Club bezoekt

Met ‘nieuwe kynologie’ wordt verwezen naar de inspanningen van rasverenigingen om gezonde rashonden te fokken. De bedoeling is rashonden fokken met zo min mogelijk erfelijke aandoeningen. Zodat ze een lang en prettig leven kunnen leiden. Bovendien staat ‘nieuwe kynologie’ voor honden fokken met een goed ras typisch karakter en zonder extreme of belastende raskenmerken.

Gezondheid en welzijn van Engelse Cockers staan in de Cocker Spaniel Club voorop.

Een tiental jaren geleden was ‘nieuwe kynologie’ een doel waarnaar rasverenigingen moesten streven. Maar inmiddels is er veel vooruitgang geboekt op veterinair gebied en in de wetenschap van DNA. Dat heeft ertoe geleid dat ‘nieuwe kynologie’ inmiddels in praktijk gebracht kan worden.

De Cocker Spaniel Club heeft als rasvereniging sterk ingezet op kennis vergaren, de wetenschap volgen en deelnemen aan onderzoeken.
De Cocker Spaniel Club heeft al veel bereikt. Inmiddels zijn er een drietal DNA testen beschikbaar, die fokkers verplicht moeten uitvoeren voordat ze gaan fokken. De Cocker Spaniel Club houdt de ‘stand van het ras’ doorlopend in de gaten. Daar zijn we best trots op.

Op deze website treft u informatie over onze rasvereniging en over de Engelse Cocker Spaniel. 

Veel plezier.

De Cockeritis

Clubblad

Mei 2024
Clubblad Jaargang 1 - nr. 1