Statuten en Huishoudelijk Reglement van de CockerSpanielClub

 

Op deze pagina kunt u onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement downloaden. Daarin kunt u lezen hoe wij onze vereniging hebben ingericht en wat de doelen en doelstellingen van de CockerSpanielClub zijn.

Voor een vereniging is het volgens het verenigingsrecht het belangrijkste om goede doelstellingen te hebben en daar het beleid en de besluiten op te baseren. 

Artikel 2 van de Statuten is dus het allerbelangrijkste. Dat is de grondslag van onze vereniging.

In het Huishoudelijk Reglement worden de zaken geregeld die belangrijk zijn voor vergaderingen, de rol en de taken van de commissies en de wijze waarop besluiten genomen worden. En door wie.

 

Statuten

Huishoudelijk Reglement