Club info

Club info van de CockerSpanielClub

De CockerSpanielClub heeft diverse commissies waar specialisten in zitten, die hun elders verworven kennis en ervaring willen inzetten voor het ras Engelse Cocker.

Fokkerscommissie

Fokkerscommissie

Tel: 0316-848299
Email: fokbegeleiding@cockerspanielclub.nl

De Fokkerscommissie helpt fokkers, geeft advies aan het bestuur m.b.t. aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement en controleert de uitslagen van testen. Daarnaast verzorgt de Fokkerscommissie de aankeuringen van dekreuen en fokteven. En adviseert en helpt zij fokkers met maken van goede combinaties. De Fokkerscommissie verstrekt ook informatie aan pupkopers. De Fokkerscommissie is de spin in het web voor aanvragen en uitvoeren van DNA swabs en testen.

Op dit moment bestaat de Fokkerscommissie uit:
Luc van der Wal, Gretha Penning-Scheper, Mardi Houwer – Jansen

Bestuursvertegenwoordiger:
Lea Bogers

Redactiecommissie

Redactiecommissie

Email: redactie@cockerspanielclub.nl

De CockerMail, ons clubblad, dat 6 keer per jaar digitaal verschijnt. Terugkerende onderwerpen in de CockerMail zijn de algemene gezondheid in het ras Engelse Cocker.

De laatst stand van zaken m.b.t. testen en preventieve onderzoeken. Nieuwe inzichten m.b.t. gedrag en emoties van honden. En leuke verhalen van Cocker-eigenaren en hun hondjes.

Op dit moment bestaat de Redactiecommissie uit:
Helawis Gast en er is een vacature voor iemand die het leuk vindt om te redigeren, de editen en te schrijven. Ook voor de website.

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

 

Email: activiteitencommissie@cockerspanielclub.nl

De activiteitencommissie verzorgt evenementen als wandelingen, en biedt hand en span diensten bij andere activiteiten van de CockerSpanielClub. Zoals de Familiedag, de aankeuringen, en andere bijeenkomsten als lezingen en workshops.

Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit: 

Helawis Gast.

Bestuursvertegenwoordiger:

Sandra van den Hoek

Commissie Wetenschap en Onderzoek

Commissie Wetenschap en Onderzoek

De Commissie Wetenschap en Onderzoek houdt zich bezig met uitzoeken en onderzoeken van veterinaire problemen die zich in het ras voordoen. Op dit moment hebben (erfelijke) aandoeningen als hartfalen (DCM), nierfalen (PNP), hermafroditisme (SRY-) de aandacht.

Er is een vermoeden van een erfelijke aandoening aan de schildklier (ziekte van Addison) en een vermoeden van een aandoening in het bloed.

De Commissie Wetenschap en Onderzoek bestaat uit:
Pien Bogers heeft de CockerSpanielDatabase gebouwd. Daarin staan aandoeningen en afwijkingen vermeld die nog niet getest kunnen worden.

Bovendien biedt de CockerSpanielDatabase de fokkers de mogelijkheid om virtuele combinaties te maken, zodat de COI en de AVK voor de dekking berekend kunnen worden. In de database worden ook verticale stambomen getoond. Dat laatste is met name een handig hulpmiddel om te zoeken naar een andere dekreu, bijvoorbeeld een nestbroer, om de COI te verlagen en de  AVK te verhogen.

E-mail: info@cockerspanieldatabase.info

E-mail: wetenschap@cockerspanielclub.nl

Luc van der Wal, (gepensioneerd) arts kent de aandoeningen (bij mensen) en helpt met in kaart brengen van de ‘last en het leed’ dat honden ondervinden als zij met een aandoening behept zijn. Luc is ook degene die onderzoeken entameert en contacten legt met wetenschappers en onderzoekers;

E-mail: onderzoek@cockerspanielclub.nl

Bestuursvertegenwoordiger:
Lea Bogers

Aankeuringen

Aankeuringen:

Email: clubmatch@cockerspanielclub.nl

Deze commissie wordt op basis van het te organiseren evenement tijdelijk samengesteld uit leden van de Fokkerscommissie en de Activiteitencommissie.

Bestuursvertegenwoordiger:

Ria Icking

Vraagbaakcommissie Den Uyl

Online vragen stellen

Via de website kunt u uw vragen stellen. Deze zullen via de Backoffice naar de daartoe geëigende persoon doorgestuurd worden. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Geschillencommissie

Geschillencommissie:

E-mail: secretaris@cockerspanielclub.nl

Er is een vacature beschikbaar.

Bestuursvertegenwoordiger:
Hanna Noteboom

Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie

E-mail: penningmeester@cockerspanielclub.nl

De kascommissie bestaat uit Luc van der Wal en Sandra van den Hoek

Jachtcommissie

Jachtcommissie

Op dit moment bestaat de jachtcommissie uit:

Marianne Krediet

De jachtcommissie CSC organiseert in samenwerking met de Jachtcommissie SUN veldwedstrijden en helpt met het organiseren van certificaatdagen.

E-mail: Jachtcommissie@cockerspanielclub.nl

Bestuursvertegenwoordiger: Hanna Noteboom